BIOKRB ENERGY

Ďalšie informácie

Atribúty Hodnoty
Váha 60 kg
Rozmery 120 × 30 × 60 cm